top of page
Spooky lasu


5.15 H WARSZTAT ZOOM
REGULAMIN

Aby wziąć udział w Zoom-live przeczytaj i zaakceptuj regulamin przyciskiem na dole strony. Po zaakceptowaniu Regulaminu zostaniesz przeniesiony na stronę Formularza zamawiającego wzięcie udziału w Warsztatach Zoom-live. Po wypełnieniu formularza resztę informacji dostaniesz na mejla.

REGULAMIN WARSZTATÓW USTAWIEŃ HELLINGEROWSKICH ON-LINE

1. DEFINICJE OGÓLNE

1) Ustawienie - praca świadczona zgodnie z ogólnymi zasadami ustawień, nawiązująca do prac Berta Hellingera, w tym przypadku odbywająca się w formie warsztatów grupowych on-line.

2) Warsztaty - kilkugodzinne spotkanie on-line, które zawiera w sobie wykonanie Ustawień dla Uczestników oraz inne dodatkowE ćwiczenia, stworzone i prowadzone zgodnie z autorską metodą Ustawiacza. Czas trwania Warsztatów jest konkretnie określona po ustaleniu ilości uczestników.

3) Uczestnik - uczestnik Warsztatów.

4) Ustawiacz - osoba wykonująca pracę ustawieniową dla Uczestnika i prowadząca Warsztaty. W tym przypadku jest to Przemysław Angerman.

5) Firma w ramach której organizowane są Warsztaty i która trzyma pieczę nad prawidłowym przebiegiem wszelkich procesów na linii Klient, Ustawiacz, Warsztaty:

Ozyrys Sp z o.o.

adres mejlowy do korespondencji: akademia@poleducha.pl

6) Wzięcie Udziału w Warsztatach - jest to udział Uczestnika w Warsztatach.

7) Wykonanie Ustawienia - zrealizowanie Ustawienia na rzecz Uczestnika przez Ustawiacza, zgodnie z jego najlepszą wiedzą i umiejętnościami.

8) Regulamin - jest to niniejszy regulamin.

9) Data - jest to data Warsztatów.

10) Zadatek na Warsztaty - jest to koszt wzięcia udziału w Warsztatach wynoszący dla: UCZESTNIKA Z DODATKOWYM USTAWIENIEM 897 PLN i

UCZESTNIKA BEZ DODATKOWEGO USTAWIENIA: 299 ZŁ 

11) W dalszej części regulaminu podane są dokładnie możliwości realizacji usługi, określenie sposobów płatności (płatności: Przelewy24, przelew na konto, Paypal) , określenie polityki zwrotów, polityki reklamacji, a także określenie polityki ochrony danych osobowych.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Uczestnik biorący udział w Warsztatach oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może wziąć udziału w Warsztatach. Kliknięcie w przycisk "Akceptuję Regulamin" znajdujący się pod Regulaminem jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem Regulaminu.

2) Uwaga! To nie jest warsztat typowo ustawieniowy, gdzie pracuję ustawieniem z każdą osobą osobno. Jeżeli ktoś ma skomplikowany, osobisty problem i chce pracować ze mną na forum grupy jest proszony o wykupienie ustawienia dodatkowego (699 zł). Inne osoby pracują z ogólnym procesem tematycznym za pomocą małych ustawień w pokojach (grupki 3-4 osobowe), pracy z podświadomością, wizualizacji i innych ćwiczeń. Warsztat pracuje metodą ustawień Berta Hellingera i innych metod pracy z podświadomością za pomocą Pola Morfogenetycznego. Nie ma możliwości zmierzenia efektywności tego rodzaju pracy. Czasem efekty przychodzą po kilku dniach, czasem po kilku miesiącach, a czasem nie pojawiają się wcale. Trzeba być tego świadomym. Twój problem może zostać rozwiązany za pomocą tych wszystkich procesów, ale ja Ci tego nie mogę zagwarantować, bo nie mam takiej mocy. Przyjście na ten Warsztat to Twoje ryzyko i Twoja odpowiedzialność. Nie ponoszę również odpowiedzialności za to, co się zdarzy po Warsztacie, za Twoje wybory i decyzje. Podczas warsztatu nie mam możliwości indywidualnej pracy z Tobą i Twoim problemem, pracujesz za pomocą Grupy i z jej pomocą. Jeżeli bardzo zależy Ci na indywidualnej pracy ze mną, zdecyduj się na ustawienie dodatkowe. Nie prowadzę sesji indywidualnych poza warsztatami.

3. WARUNKI UCZESTNICZENIA W WARSZTATACH

1) Uczestnik to osoba pełnoletnia, w pełni władz umysłowych, zamawiająca Ustawienie na własną odpowiedzialność.

2) Ustawiacz nie podejmie się Wykonania Ustawienia z osobami niestabilnymi psychicznie, będącymi w trakcie leczenia psychiatrycznego, bądź mającymi zdiagnozowane choroby psychiczne.

3) Ustawiacz nie podejmie się Wykonania Ustawienia osobom, które miały doświadczenie utraty panowania nad sobą lub utraty równowagi psychicznej pod wpływem silnych emocji.

4) Jeżeli Uczestnik zataja przed Ustawiaczem epizody utraty panowania nad sobą lub swoją chorobę psychiczną, bycie w trakcie leczenia lub podaje inne nieprawdziwe informacje, robi to tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność, zwalniając Ustawiacza z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tej kwestii.

UWAGA! Jeżeli masz doświadczenia utraty panowania nad sobą lub utraty równowagi psychicznej pod wpływem silnych emocji, nie decyduj się na okłamanie mnie w tej kwestii i ustawienie on-line. Znajdź ustawiacza, który wykona ustawienie stacjonarnie, a najlepiej poproś swojego lekarza bądź psychoterapeutę, by Ci towarzyszył. Twoje zdrowie i dobrostan psychiczny są najważniejsze.

5) Uczestnik jest osobą dorosłą i bierze całkowitą odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w Warsztatach i Wykonanie Ustawienia. Jednocześnie bierze odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które podejmie po Wykonaniu Ustawienia. Ustawiacz ani firma Pole Ducha w żaden sposób nie odpowiadają za decyzje podjęte przez Uczestnika lub okoliczności, które pojawiły się po Wykonaniu Ustawienia.

6) Uczestnik już był uczestnikiem lub obserwatorem jakichkolwiek warsztatów ustawieniowych lub indywidualnej sesji ustawieniowej i doświadczył działania ustawień na sobie. Wie jak działa ta metoda oraz zna jej podstawowe założenia. Jeżeli Uczestnik nic nie wie o ustawieniach, jest proszony by przed Warsztatami obejrzał jakiekolwiek ustawienie wykonywane przez Berta Hellingera na www.youtube.com, by zobaczyć, na czym ta metoda polega.

7) Uwaga! Wykonanie Ustawienia jest możliwe tylko w wypadku, gdy problem Uczestnika jest realny, poważny i nabrzmiały, czyli, że realnie tu i teraz coś poważnie go blokuje lub "naciska" w życiu. Wynika to z natury ustawień, które pracują w oparciu o energię Uczestnika. Dlatego też Ustawiacz nie decyduje się Wykonać Ustawienia jeżeli przykładowo:

a) Uczestnik dostał ustawienie w prezencie, np. na imieniny

b) Mąż kazał żonie iść na ustawienie, bo "coś z nią jest nie tak"

c) Uczestnik "chce się przyjrzeć, czy wszystko u niego w porządku, właściwie to OK, ale może ustawienie coś pokaże"

d) Uczestnik nie jest pewny, czy robić ustawienie, ale chce spróbować, "zobaczyć jak to będzie".

Rozmowa Przed Ustawieniem będzie również dotyczyła tematu Ustawienia i wówczas Ustawiacz zdecyduje, czy temat ten jest odpowiedni do Wykonania Ustawienia.

4. WARUNKI WYKONANIA USTAWIENIA

1) Wykonanie Ustawienia nawiązuje do metody Berta Hellingera i opiera się na jego pracy i odkryciach.

(UWAGA! Ustawienie nie jest psychoterapią, nie zastępuje jej, nie zastąpi konsultacji ze specjalistą psychoterapii, psychiatrii, czy lekarzem innej specjalności. Ustawiacz nie jestem lekarzem, ani psychoterapeutą i nie rości sobie praw do wchodzenia w te kompetencje. Ustawienie może być inspiracją, początkiem czegoś nowego, krokiem na drodze samorozwoju, ale nie zastąpi porady psychologicznej, medycznej, czy fachowej pomocy specjalistów z tych dziedzin lub innych - w zależności od rodzaju problemu, np. prawnika, doradcy finansowego, itp.

2) Ustawiacz zobowiązuje się do Wykonania Ustawienia zgodnie swoją autorską metodą warszatu on-line, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, umiejętnościami i przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych.

3) Koszt Warsztatów to 897 PLN jako Uczestnik z dodatkowym ustawieniem i 299 PLN jako Uczestnik bez ustawienia, płatne jako Zadatek na Warsztaty na rachunek, który zostanie przysłany Uczestnikowi (przeczytaj poniżej w punkcie 6. o możliwościach zwrotu Zadatku w wypadku odwołania lub zmiany daty Warsztatów).

4) Ustawienie to praca duchowa. Według Berta Hellingera, to nie ustawiacz prowadzi ustawienie, a robi to Duch, czyli siła wyższa. Ustawiacz jest jedynie moderującym Ustawienie, nie jest natomiast jego twórcą, bądź zarządzającym. Z tego względu Ustawienie może się skończyć inaczej niż oczekuje Uczestnik lub zostać przerwane w dowolnym momencie, jeśli Ustawiacz uzna to za konieczne. Z uwagi na powyższe, Ustawiacz nie bierze odpowiedzialności za przebieg i zakończenie Ustawienia i nie gwarantuje żadnych jego efektów. Uczestnik, rozumiejąc specyfikę tej pracy lub znając prace Berta Hellingera, przyjmuje do wiadomości, że Ustawiacz nie może zagwarantować jakichkolwiek rezultatów tej pracy.

5) Zważywszy, że Duch tworzy i steruje Ustawieniem, a Ustawiacz odbiera jedynie intuicyjne przekazy i jest fizycznym moderatorem Ustawienia na naszej płaszczyźnie postrzegania, to Ustawiacz decyduje o przebiegu Ustawienia i może dowolnie nim pokierować, przerwać je lub przedłużyć. Specyfika tej pracy kładzie nacisk na to, że nie ma żadnych dyskusji z Ustawiaczem co do przebiegu Ustawienia, tematu Ustawienia, ani efektów Ustawienia. Szczególnie ten podpunkt Uczestnik musi zrozumieć i zaakceptować, zanim się zdecyduje Wykonać Ustawienie.

6) Jeżeli Ustawienie się rozpocznie, to oznacza jednocześnie wypełnienie warunków Wykonania Ustawienia. Jeżeli z uwagi na problemy techniczne zostanie przerwana łączność między Ustawiaczem, a Uczestnikiem, Ustawiacz sam zgodnie ze swoimi najlepszymi kompetencjami i standardami dokończy Ustawienie. Podobnie, jeżeli Ustawiacz podejmie decyzję, że lepiej dla Uczestnika, aby ten się rozłączył (może tak się zdarzyć w wypadku pojawienia się klątwy, czy innych silnych energii), Ustawienie zostanie dokończone przez Ustawiacza. Ma ono dokładnie takie samo działanie, jak gdyby Uczestnik pozostawał dalej na łączach. W takich przypadkach Ustawienie uznane jest za Wykonane.

7) Uczestnik może przerwać Ustawienie w dowolnym momencie, musi się jednak liczyć z tym, że jest to niewskazane. W takim układzie sam bierze odpowiedzialność za przerwanie Ustawienia. Ustawiacz uznaje, że Ustawienie zostało Wykonane.

8) Warsztaty odbywają się w określonej umówionej Dacie. Uczestnik zobowiązany jest połączyć się online na dziesięć minut przed rozpoczęciem Warsztatów. Warsztaty odbywają się w systemie Zoom. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić sobie odpowiedni sprzęt oraz odpowiednie połączenie z internetem, by Wykonanie Ustawienia było możliwe. Jeśli niedostateczna jakość sprzętu lub połączenia z internetem uniemożliwi Uczestnikowi udział w Warsztatach, traci 100 PLN Zadatku jako Uczestnik z ustawieniem i 50 PLN jako Uczestnik bez ustawienia. Pozostałe PLN podlega zwrotowi. Tryb reklamacyjny jest omówiony w punkcie REKLAMACJE, poniżej.

5. PROCEDURA ZAMÓWIENIA UDZIAŁU W WARSZTATACH

1) Uczestnik, który spełnia kryteria Regulaminu i zgadza się z Regulaminem, może Zamówić Udział w Warsztatach. Droga od Zamówienia Udziału w Warsztatach do Wykonania Ustawienia wygląda nastepująco:

a) Uczestnik klika "Akceptuję Regulamin Warsztatów", tym samym akceptuje Regulamin i zgadza się wypełnić jego wymogi. Wówczas przechodzi do "Formularza Wzięcia Udziału w Warsztatach Ustawieniowych"

b) Uczestnik wypełnia "Formularz Wzięcia Udziału w Warsztatach Ustawieniowych" i klika "wyślij", tym samym składa zamówienie Wzięcia Udziału w Warsztatach i Wykonanie Ustawienia.

UWAGA! Ustawiacz ma możliwość odwołania Wykonania Ustawienia po rozmowie z Uczestnikiem (jeśli okaże się, że Uczestnik potrzebuje innego rodzaju pracy, bądź pracy ustawieniowej, ale stacjonarnej, nie on-line, bądź też pracy z innym Ustawiaczem).

d) Uczestnik dokonuje wpłaty Zadatku bądź poprzez płatności Payu, albo T-pay, albo wpłatę na podany rachunek bankowy. Przyciski do wyboru płatności pojawią się po wypełnieniu formularza.

e) Jeżeli Uczestnik wybiera formę przelewu na rachunek, to otrzymuje na maila nr konta, na które powinien wpłacić Zadatek. Zadatek Na Ustawienie powinien zostać opłacony w ciągu 24 godzin. Jeżeli rachunek jest nieopłacony w tym czasie Uczestnik otrzymuje sms-owe przypomnienie o opłaceniu rachunku. Jeżeli po kolejnych 24 godzinach rachunek nie jest opłacony, Uczestnik otrzymuje smsa o treści: " Z powodu nieopłacenia rachunku udział w Warsztatach zostaje odwołany, a Twoje miejsce przepada", tym samym Uczestnik traci możliwość wzięcia udziału w Warsztatach w umówionej Dacie.

f) Jeżeli rachunek jest opłacony, Ustawiacz potwierdza miejsce na Warsztacie dla Uczestnika, a następnie 15 minut przed rozpoczęciem Warsztatów przesyła mu hasło dostępu do Warsztatów (o szczegółach tej czynności oraz jak się do niej przygotować można przeczytać w zakładce "WARSZTATY ONLINE" na stronie www.poleducha.pl)

6. ODWOŁANIE WARSZTATÓW BĄDŹ ZMIANA DATY WARSZTATÓW. NIEWYKONANIE USTAWIENIA WŁASNEGO.

  1. Po zgłoszeniu się na Warsztaty, opłaceniu Zadatku i potwierdzeniu miejsca na Warsztatach, Uczestnik może zrezygnować z Warsztatów i odstąpić od umowy bez utraty Zadatku do 72 godzin przed terminem Warsztatów. Zwracana jest wówczas Całość Zadatku dla Uczestnika. Aby rezygnacja była skuteczna należy wysłać mejla o swojej rezygnacji na adres: eudokiaarts@gmail.com wcześniej niż 72 godziny przed warsztatami. 

  2. Po zgłoszeniu się na Warsztaty, opłaceniu Zadatku i potwierdzeniu miejsca na Warsztatach, Uczestnik może zrezygnować z Warsztatów bez utraty całości Zadatku też w wypadku zaistnienia Działania Siły Wyższej (opisane w podpunkcie 3 poniżej). Zwracana jest wówczas Całość Zadatku dla Uczestnika. 

3) Za Działanie Siły Wyższej uznaje się okoliczności niemożliwe do przewidzenia przez Uczestnika, a jednocześnie na tyle znaczące, by Ustawienie się nie odbyło. Są to:

a) klęska żywiołowa

b) nagły wypadek Uczestnika

c) choroba Uczestnika

Za Działanie Siły Wyższej nie uznaje się zwyczajowych błahych tłumaczeń typu: "Bateria mi padła", "utknąłem na mieście", "nagle odwiedził mnie znajomy" itp.

4) Każdorazowe odwołanie Ustawienia z powodu Działania Siły Wyższej jest rozpatrywane w trybie reklamacyjnym i Ustawiacz decyduje, czy nastąpi zwrot Zadatku. Uczestnik musi pamiętać, że rezerwując miejsce dla siebie na Warsztatach tym samym zajmuje tą możliwość innej osobie, gdyż liczba miejsce jest ograniczona i ściśle określona. Rezygnując z Warsztatów z powodu zaistnienia okoliczności Siły Wyższej musi liczyć się z tym, że w przypadku uczestnika z ustawieniem przepada 100 zł, a w przypadku uczestnika bez ustawienia przepada 50 zł.

5) Bez zaistnienia Działania Siły Wyższej, gdy uczestnik nie zjawia się na warsztatach przepada mu 50% Zadatku jaki wpłacił. Reszta: 50% Zadatku jest mu zwracana.

6) Ustawiacz może odwołać bądź zmienić Datę Warsztatów w dowolnym momencie. W wypadku zmiany Daty Warsztatów przez Ustawiacza, Uczestnik ma prawo odwołać swój udział w Warsztatach i otrzymać Zadatek w całości. W przypadku odwołania Warsztatów przez Ustawiacza Uczestnikowi zwracany jest Zadatek.

7) Jeżeli z winy Ustawiacza nie zostanie wykonane Ustawienie własne dla Uczestnika podczas Warsztatów, Uczestnikowi przysługuje zwrot Zadatku minus Najniższa cena dla uczestnika bez ustawienia (czyli Uczestnik z ustawieniem ponosi opłatę jak Uczestnik bez ustawienia, gdyż brał udział w warsztacie).

8) Jeżeli Warsztat zostanie przerwany przez okoliczności po stronie Prowadzącego i nie zostanie wznowiony w ciągu 2 godzin to wówczas Prowadzący określa nową datę powtórzenia części Warsztatu, która się nie odbyła.

Uczestnikowi, który się na to nie zgadza przysługuje procentowy zwrot Zadatku w następujących procentach:

a) Warsztat zostaje przerwany w ciągu 2h od rozpoczęcia: cały Zadatek wraca do Uczestników z wyjątkiem punktu 8d i 8e

b) Warsztat zostaje przerwany w czasie pomiędzy 2h a 4h trwania: 70% Zadatku wraca do Uczestnika z wyjątkiem punktu 8d i 8e

c) Warsztat zostaje przerwany powyżej 4h od początku: 30% Zadatku wraca do Uczestnika z wyjątkiem punktu 8d i 8e

d) Uczestnik z Ustawieniem dodatkowym jeżeli jego ustawienie zostało wykonane, mimo iż Warsztat został przerwany nie otrzymuje żadnego zwrotu.

e) Uczestnik z Ustawieniem dodatkowym, jeżeli jego ustawienie nie zostało wykonane otrzymuje zwrot jak zwykły Uczestnik plus 500 zł.

7. REKLAMACJE

1) Reklamacje przyjmowane są drogą mailową na adres: akademia@poleducha.pl z dopiskiem "REKLAMACJA". Odpowiedź nastąpi w ciągu 14 dni, również drogą mailową. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem.

2) Zanim napiszesz reklamację, przeczytaj jeszcze raz szczegółowo Regulamin - jeżeli reklamacja pokrywa się z jakimkolwiek wyłączeniem określonym w Regulaminie, zostanie rozpatrzona negatywnie.

8. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKA

1) Treści i wizerunek każdego Uczestnika Warsztatów są chronione, w związku z tym każdy Uczestnik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do szczegółów tego, co działo się na Warsztatach (tzn. można mówić, że brało się udział w takich Warsztatach, mówić o osobie Ustawiacza i ogólnie o tematach poruszanych na Warsztatach; nie można mówić o jakichkolwiek detalach, które pozwoliłyby zidentyfikować jakiegokolwiek Uczestnika Warsztatów lub jego problem.)

2) Warsztaty są chronione przepisami prawa autorskiego. Nie wolno w jakikolwiek sposób nagrywać Warsztatów - ani audio, ani video, nawet na potrzeby własne.

3) Platforma Zoom zabezpiecza Uczestnika i Warsztaty przed nieautoryzowanym dostępem czy nagrywaniem. Ustawiacz nie rejestruje treści Warsztatów i dba, by były one prowadzone w bezpiecznej, wspierającej atmosferze. Uczestnik przyjmuje jednocześnie do wiadomości,

że żadna technologia internetowa nie jest w 100% bezpieczna, w związku z czym Uczestnik bierze udział w Warsztatach i dzieli się swoimi prywatnymi sprawami na własną odpowiedzialność.

9. BHP UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

1) Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że na Warsztatach poruszane są drażliwe i intymne kwestie. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, jak też podtrzymywania życzliwej, nieoceniającej atmosfery w trakcie Warsztatów.

2) Uczestnik zobowiązany jest być obecnym na Warsztatach od ich początku, aż do ich końca.

3) Praca na Warsztatach polega między innymi na reprezentowaniu potrzebnych postaci w Ustawieniu innych Uczestników. Każdy Uczestnik pracuje na rzecz innych i na tyle na ile to możliwe nie odmawia udziału w reprezentowaniu. Jednakże jeśli czuje, że dana reprezentacja wywołuje w nim niepokój, może jej odmówić lub zrezygnować z reprezentowania w trakcie.

4) Ostateczną instancją we wszelkich sporach dotyczących Wykonania Ustawienia w trakcie Warsztatów jest Ustawiacz. Uczestnik rozumie, że do płynnego i skutecznego odbywania się Warsztatów jest zobowiązany podążać za wskazówkami Ustawiacza. W skrajnych wypadkach, gdy Uczestnik jest niesubordynowany i nie chce dostosować się do wymogów Warsztatów może zostać poproszony o opuszczenie Warsztatów. W takim przypadku nie przysługuje mu zwrot Zadatku.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Uczestnika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza oraz w celach promocyjnych i reklamowych: w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub reklamowego. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. (dokładny opis w zakładce Polityka prywatności )

bottom of page