top of page
Spooky lasu

REGULAMIN

Przeczytaj i zaakceptuj przyciskiem na dole strony. Po zaakceptowaniu Regulaminu zostaniesz przeniesiony na stronę Formularza zamawiającego Ustawienie.

PUNKT 1: DEFINICJE OGÓLNE

1) Ustawienie - Praca świadczona zgodnie z ogólnymi zasadami ustawień, nawiązująca do prac Berta Hellingera. W tym przypadku odbywająca się przez telefon.
2) Klient - Uczestnik sesji ustawieniowej
3) Ustawiacz - Osoba wykonująca pracę ustawieniową dla Klienta
4) Zamówienie Ustawienia - Klient decyduje się na Ustawienie i rozpoczyna procedurę Zamówienia Ustawienia, doprowadzającą do Wykonania Ustawienia przez Ustawiacza
5) Wykonanie Ustawienia - Zrealizowanie Ustawienia na rzecz Klienta
6) Regulamin - Jest to ten konkretny regulamin
7) Data - Jest to data Wykonania Ustawienia
8) Zadatek - jest to koszt Ustawienia wynoszący 897 zł i wpłacany w formie Zadatku przed Ustawieniem na nr konta podany Klientowi. Warunki zwrotu Zadatku podane są w dalszej części Regulaminu

PUNKT 2: POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Klient zamawiający Ustawienie oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Klient nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Ustawiacz nie podejmuje się wykonać usługi Wykonania Ustawienia. Kliknięcie w przycisk "Akceptuję Regulamin" znajdujący się pod Regulaminem jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem tego Regulaminu.

PUNKT 3: WARUNKI ZAMÓWIENIA USTAWIENIA

1) Klient to osoba pełnoletnia, w pełni władz umysłowych, zamawiająca i wykonująca Ustawienie na własną odpowiedzialność.
UWAGA! Ustawiacz nie podejmuje się Wykonania Ustawienia z osobami niestabilnymi psychicznie, będącymi w trakcie leczenia psychiatrycznego, bądź mającymi zdiagnozowane choroby psychiczne. Nie podejmie się też Wykonania Ustawienia osobom, które miały doświadczenie utraty panowania nad sobą lub utraty równowagi psychicznej pod wpływem silnych emocji.
Jeżeli Klient zataja przed Ustawiaczem epizody utraty panowania nad sobą lub swoją chorobę psychiczną, bycie w trakcie leczenia lub podaje inne nieprawdziwe informacje, robi to tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność, zdejmując kompletnie z Ustawiacza jakąkolwiek odpowiedzialność w tej kwestii.
2) Klient jest osobą dorosłą i bierze całkowitą odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w Wykonaniu Ustawienia. Tak samo bierze odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które podejmie po Wykonaniu Ustawienia. Ustawiacz ani firma Pole Ducha w żaden sposób nie odpowiadają za decyzje podjęte przez Klienta lub okoliczności które pojawiły się po Wykonaniu Ustawienia.
3) Klient już był uczestnikiem lub obserwatorem jakichkolwiek warsztatów ustawieniowych lub indywidualnej sesji ustawieniowej i doświadczył działania ustawienia na sobie. Wie jak pracuje i działa ta metoda oraz zna jej podstawowe założenia. Jeżeli kompletnie nie zna tej metody jest proszony by obejrzał fragment ustawienia w wykonaniu Berta Hellingera na www.youtube.com, w celu zobaczenia jak pracuje się tą metodą i poczucia czy to jest dla niego.
4) Uwaga! Wykonanie Ustawienia jest możliwe tylko w wypadku, gdy problem Klienta jest realny, poważny i "nabrzmiały", czyli, że realnie tu i teraz coś poważnie blokuje go lub "naciska" w życiu. Wynika to z natury ustawień, które pracują w oparciu o energie Klienta. Dlatego też Ustawiacz nie decyduje się Wykonać Ustawienia jeżeli np.: Klient dostał ustawienie w prezencie, np. na imieniny lub mąż kazał żonie iść na ustawienie, bo "coś z nią jest nie tak", czy też kiedy Klient chce się przyjrzeć czy wszystko u niego w porządku, właściwie to OK, ale może ustawienie coś pokaże...
Rozmowa Przed Ustawieniem będzie również dotyczyła tematu Ustawienia i wówczas Ustawiacz zdecyduje czy temat ten jest odpowiedni akurat na Wykonanie Ustawienia.

PUNKT 4: WARUNKI WYKONANIA USTAWIENIA

1) Wykonanie Ustawienia nawiązuje do metody Berta Hellingera i opiera się na jego pracy i odkryciach.
(UWAGA! WAŻNE! Ustawienie nie jest psychoterapią. Nie zastąpi terapii, ani leczenia medycznego, nie zastąpi konsultacji ze specjalistą psychoterapii, psychiatrii, lekarzem innej specjalności lub specjalistą z innej dziedziny, której dotyczy Ustawienie. Ja jako Ustawiacz nie jestem lekarzem, ani psychoterapeutą i nie roszczę sobie żadnych praw do wchodzenia w te kompetencje. Ustawienie może być inspiracją, początkiem czegoś nowego, ważnym krokiem na drodze samorozwoju, ale nie zastąpi fachowej porady psychologicznej, medycznej, czy fachowej pomocy specjalistów z tych dziedzin lub innych, np. prawnika, doradcy finansowego itp.)
2) W tym wypadku Ustawienie odbywa się przez telefon. Ustawiacz otwiera Pole w swojej przestrzeni i referuje Klientowi przez telefon co się dzieje.
3) Koszt Ustawienia to 897 zł, płatne jako Zadatek na rachunek, który zostanie przysłany Klientowi. (przeczytaj o możliwościach zwrotu Zadatku w wypadku odwołania lub zmiany daty ustawienia). 
4) Ustawienie to praca duchowa. Wg Berta Hellingera to nie Ustawiacz prowadzi ustawienie, a robi to Duch, czyli "Siła Wyższa". Z uwagi na ten podpunkt Ustawiacz jest jedynie moderującym Ustawienie, nie jest natomiast jego twórcą, bądź zarządzającym. Z tego względu Ustawienie może się skończyć inaczej niż jest oczekiwane przez Klienta lub zostać przerwane w dowolnym momencie przez Ustawiacza. Z powyższego względu Ustawiacz nie bierze odpowiedzialności za przebieg i zakończenie Ustawienia i nie gwarantuje żadnych jego efektów. Klient zamawiający Ustawienie rozumiejąc specyfikę tej pracy, oraz znając prace Hellingera zgadza się z powyższym i rozumie, że Ustawiacz nie może zagwarantować jakichkolwiek rezultatów tej pracy.
5) W związku z powyższym, że Duch tworzy i steruje Ustawieniem, a Ustawiacz odbiera jedynie intuicyjne przekazy, ale jest fizycznym moderatorem Ustawienia na naszej płaszczyźnie postrzegania, to Ustawiacz fizycznie decyduje o przebiegu Ustawienia i może dowolnie nim pokierować, przerwać je lub przedłużyć. Specyfika tej pracy kładzie nacisk na to, że nie ma żadnych dyskusji z Ustawiaczem co do przebiegu Ustawienia, tematu Ustawienia, ani efektów Ustawienia. Szczególnie ten podpunkt Klient musi zrozumieć i zaakceptować, zanim się zdecyduje Wykonać Ustawienie.
6) Jeżeli Ustawienie się rozpocznie, to oznacza jednocześnie wypełnienie warunków Wykonania Ustawienia. Jeżeli z uwagi na problemy techniczne zostanie przerwana łączność między Ustawiaczem, a Klientem, Ustawiacz sam zgodnie z najwyższą starannością dokończy Ustawienie. Podobnie, jeżeli Ustawiacz podejmie decyzję, że lepiej dla Klienta, aby ten się rozłączył (może tak się zdarzyć w wypadku pojawienia się klątwy, czy innych silnych energii) Ustawienie zostanie dokończone przez Ustawiacza i ma ono dokładnie takie samo działanie, jak gdyby Klient pozostawał dalej na łączach. W takich przypadkach Ustawienie uznane jest za Wykonane.
7) Klient może przerwać Ustawienie w dowolnym momencie, musi się jednak liczyć z tym, że jest to niewskazane. W takim układzie sam bierze odpowiedzialność za przerwanie Ustawienia i wszelkie tego konsekwencje, np. złe samopoczucie. Ustawiacz uznaje, że Ustawienie zostało Wykonane.
8) W dniu zaplanowanej daty Wykonania Ustawienia, Ustawiacz zadzwoni do Klienta o umówionej godzinie. Jeżeli Klient nie odbierze, Ustawiacz wykona ponowny telefon 10 minut później. Jeżeli Klient nie odbierze, Ustawiacz poczeka jeszcze pod telefonem 10 kolejnych minut na kontakt ze strony Klienta, a następnie uzna Ustawienie za Wykonane. Tryb odwołania oraz przypadki reklamacji w tej kwestii są omówione w punkcie: REKLAMACJE

PUNKT 5: PROCEDURA ZAMÓWIENIA USTAWIENIA

1) Klient który spełnia kryteria Regulaminu i zgadza się z Regulaminem może Zamówić Ustawienie. Droga od Zamówienia Ustawienia do Wykonania Ustawienia wygląda następująco:
a) Klient klika "Akceptuję Regulamin", tym samym akceptuje Regulamin i zgadza się spełnić jego podpunkty. Wówczas pojawia się "Formularz zgłoszeniowy zamawiający Ustawienie"
b) Klient wypełnia "Formularz zgłoszeniowy zamawiający Ustawienie" i klika "wyślij", tym samym składa zamówienie na Wykonanie Ustawienia.
c) Klient otrzymuje maila albo sms potwierdzający zgłoszenie. W mailu lub smsie są też bardziej szczegółowe informacje.

d) W ciągu 72 godzin (dni robocze) Ustawiacz wysła sms do Klienta z dalszymi informacjami i danymi do zapłaty.
e) Jeżeli Data Wykonania Ustawienia została ustalona, Klient otrzymuje na maila numer konta, na które powinien wpłacić Zadatek 897 zł. Zadatek powinien zostać opłacony w ciągu 24 godzin. Jeżeli rachunek jest nieopłacony w tym czasie Klient otrzymuje sms-owe przypomnienie o opłaceniu rachunku. Jeżeli po kolejnych 24 godzinach rachunek nie jest opłacony Klient otrzymuje smsa o treści: " Z powodu nieopłacenia rachunku Wykonanie Ustawienia zostaje odwołane, a wszelkie umowy między nami zerwane", Tym samym Klient traci możliwość Wykonania Ustawienia, a ustalona data Wykonania Ustawienia przestaje obowiązywać i wraca do puli wolnych dat dla innych Klientów.
e) Jeżeli rachunek jest opłacony, Ustawiacz dzwoni do Klienta o ustalonej Dacie i Wykonuje Ustawienie (o szczegółach tej czynności oraz jak się do niej przygotować można przeczytać w dziale "OFERTA")

PUNKT 6: ODWOŁANIE WYKONANIA USTAWIENIA BĄDŹ ZMIANA DATY WYKONANIA USTAWIENIA

1) Datę Wykonania Ustawienia Klient może zmienić na 48 godzin przed Wykonaniem Ustawienia na nową, wspólnie ustaloną z Ustawiaczem. (Uwaga! Ustawiacz nie gwarantuje wtedy, że kolejna ustalona data będzie w najbliższym terminie). Po tym terminie Data Wykonania Ustawienia jest niezmienialna, chyba że zaistnieje Działanie Siły Wyższej (opisane w podpunkcie 3). Jeżeli Klient nie odbierze telefonu w ustalonej Dacie, zastosowany jest PUNKT 4 PODPUNKT 8, czyli Ustawienie uznane jest za Wykonane. Datę można zmienić tylko raz.
2) Ustawienie można odwołać do 48 godzin przed Wykonaniem Ustawienia. Wówczas następuje zwrot pieniędzy Klienta, czyli 897 zł Zadatku. Odwołując Wykonanie Ustawienia po tym terminie Klient jednocześnie rezygnuje z Zadatku, czyli 897 zł. Chyba, że zaistniało Działanie Siły Wyższej (patrz podpunkt 3)
3) Za Działanie Siły Wyższej uznaje się okoliczności niemożliwe do przewidzenia przez Klienta a jednocześnie na tyle znaczące, by Ustawienie się nie odbyło. Są to:
a) Klęska żywiołowa
b) Wypadek Klienta
c) Choroba Klienta
Za Działanie Siły Wyższej nie uznajemy zwyczajowych tłumaczeń Klienta typu: "Bateria mi padła", "utknąłem na mieście", "nagle odwiedził mnie znajomy". Każdorazowe odwołanie Ustawienia z powodu Działania Siły Wyższej jest rozpatrywane w trybie reklamacyjnym i Ustawiacz decyduje czy nastąpi zwrot Zadatku.
4) Ustawiacz może odwołać bądź zmienić Datę wykonania Ustawienia w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Jeżeli zmiana Daty nastąpi mniej niż 48 godzin przed Wykonaniem Ustawienia Klient może anulować Wykonanie Ustawienia i zażądać zwrotu 100% Zadatku, a Ustawiacz jest zobowiązany mu to zwrócić. W przypadku odwołania Wykonania Ustawienia Klientowi zwracany jest Zadatek.

PUNKT 7: REKLAMACJE

1) Reklamacje przyjmowane są mailowo na adres: akademia@poleducha.pl z dopiskiem "REKLAMACJA". Odpowiedź nastąpi w ciągu 14 dni mailowo. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem.
2) Zanim napiszesz reklamację przeczytaj jeszcze raz szczegółowo Regulamin, jeżeli Twoja reklamacja pokrywa się z którymś punktem Regulaminu siłą rzeczy zostanie rozpatrzona negatywnie.

PUNKT 8: POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. (dokładny opis w [POLITYCE PRYWATNOŚCI)

bottom of page