top of page
Spooky lasu


SZKOŁA USTAWIEŃ ONLINE
REGULAMIN

Aby wziąć udział w Szkole przeczytaj i zaakceptuj regulamin przyciskiem na dole strony. Po zaakceptowaniu Regulaminu zostaniesz przeniesiony na stronę Formularza Udziału w Szkole. Po wypełnieniu formularza resztę informacji dostaniesz na mejla.

REGULAMIN SZKOŁU USTAWIEŃ HELLINGEROWSKICH ONLINE

1. DEFINICJE OGÓLNE

1) Szkoła - nauka ustawień hellingerowskich online dla użytku własnego i późniejszego, komercyjnego, nawiązująca do prac Berta Hellingera, w tym przypadku odbywająca się w formie Sesji Szkoły grupowych on-line.

2) Sesja - kilkugodzinne spotkanie on-line Szkoły, które zawiera w sobie wykład dotyczący metody pracy ustawieniami, wykonanie Ustawień dla Uczestników oraz inne dodatkowe ćwiczenia, stworzone i prowadzone zgodnie z autorską metodą Prowadzącego. 

3) Uczestnik - uczestnik Szkoły.

4) Prowadzący - osoba prowadząca Szkołę. W tym przypadku jest to Przemysław Angerman.

5) Firma w ramach której organizowana jest Szkoła i która trzyma pieczę nad prawidłowym przebiegiem wszelkich procesów na linii Uczestnik - Prowadzący - Warsztaty:

Ozyrys Sp z o.o.

adres mejlowy do korespondencji: akademia@poleducha.pl

6) Wzięcie Udziału w Sesji  - jest to udział Uczestnika w Sesji Szkoły.

8) Regulamin - jest to niniejszy regulamin.

9) Data - jest to data Sesji Szkoły.

10) Zadatek na Szkołę - jest to koszt wzięcia udziału w Szkole 

11) W dalszej części regulaminu podane są dokładnie możliwości realizacji usługi, określenie sposobów płatności, określenie polityki zwrotów, polityki reklamacji, a także określenie polityki ochrony danych osobowych.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może wziąć udziału w Szkole. Kliknięcie w przycisk "Akceptuję Regulamin" znajdujący się pod Regulaminem jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem Regulaminu.

2. WARUNKI UCZESTNICZENIA W SZKOLE

1) Uczestnik to osoba pełnoletnia, w pełni władz umysłowych

2) Prowadzący nie podejmie się pracy w Szkole z osobami niestabilnymi psychicznie, będącymi w trakcie leczenia psychiatrycznego, bądź mającymi zdiagnozowane choroby psychiczne (nie jest to w żadnym wypadku ofensywne, lecz specyfika tej pracy wymaga zarządzania włąsnymi emocjami)

3) Jeżeli Uczestnik zataja przed Prowadzącym epizody utraty panowania nad sobą lub swoją chorobę psychiczną, bycie w trakcie leczenia lub podaje inne nieprawdziwe informacje, robi to tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność, zwalniając Prowadzącego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tej kwestii.

UWAGA! Jeżeli masz doświadczenia utraty panowania nad sobą lub utraty równowagi psychicznej pod wpływem silnych emocji, nie decyduj się na okłamanie mnie w tej kwestii.  Twoje zdrowie i dobrostan psychiczny są najważniejsze.

4) Uczestnik jest osobą dorosłą i bierze całkowitą odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w Szkole. Jednocześnie bierze odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które podejmie w trakcie i po Szkole. Prowadzący ani firma Ozyrys Sp z o.o. w żaden sposób nie odpowiadają za decyzje podjęte przez Uczestnika lub okoliczności, które pojawiły się po Sesjach Szkoły i całej Szkole.

5) Uczestnik już był uczestnikiem lub obserwatorem jakichkolwiek warsztatów ustawieniowych lub indywidualnej sesji ustawieniowej i doświadczył działania ustawień na sobie. Wie jak działa ta metoda oraz zna jej podstawowe założenia. 

4. WARUNKI NAUKI W SZKOLE.

1) Nauka w Szkole nawiązuje do metody Berta Hellingera i opiera się na jego pracy i odkryciach, ale też badaniach i pracach Prowadzącego.

(UWAGA! Szkoła nie jest psychoterapią, nie zastępuje jej, nie zastąpi konsultacji ze specjalistą psychoterapii, psychiatrii, czy lekarzem innej specjalności. Prowadzący nie jest lekarzem, ani psychoterapeutą i nie rości sobie praw do wchodzenia w te kompetencje. Szkoła może być inspiracją, początkiem czegoś nowego, krokiem na drodze samorozwoju, ale nie zastąpi porady psychologicznej, medycznej, czy fachowej pomocy specjalistów z tych dziedzin lub innych - w zależności od rodzaju problemu, np. prawnika, doradcy finansowego, itp.

2) Prowadzący zobowiązuje się do przeprowadzenia nauki ustawień hellingerowskich, tak, aby na końcu Szkoły, Uczestnik miał umiejętność ustawień dla użytku swojego i bliskich i aby to było formą otwarcia na ustawienia komercyjne. Jednakże ostateczny efekt zależy też od chęci, determinacji i zdolności Uczestnika. Prowadzący zobowiązuje się do prowadzenia Sesji zgodnie ze swoją autorską metodą, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, umiejętnościami i przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych.

3) Nauka w Szkole odbywa się poprzez uczestnictwo w Sesjach Szkoły, których jest 8. Odbywają się w określonej umówionej Dacie. Uczestnik zobowiązany jest połączyć się online na dziesięć minut przed rozpoczęciem Warsztatów. Warsztaty odbywają się w systemie Zoom. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić sobie odpowiedni sprzęt oraz odpowiednie połączenie z internetem, by odbycie Sesji było możliwe. Jeśli niedostateczna jakość sprzętu lub połączenia z internetem uniemożliwi Uczestnikowi udział w Sesji, ta Sesja nie jest mu zaliczona. UWAGA! Zadatek za Sesję nie jest zwracany, lecz przechodzi na Dodatkową Sesję Resume lub indywidualną Sesję Reume 1x1.

 Tryb reklamacyjny jest omówiony w punkcie REKLAMACJE, poniżej.

4) Zakończenie szkolenia w Szkole kończy się otrzymaniem Certyfikatu Ukończenia Szkoły Ustawień Hellingerowskich Online Kurs Podstawowy. Aby go otrzymać trzeba być na 7 z 8 Sesji Szkoły. Poniżej tej liczby nie otrzymuje się Certyfikatu. Aby nadrobić jedną Sesję, jeżeli będzie co najmniej 6 osób, które chcą nadrobić Sesję, utworzę Sesję dodatkową Resume grupową na której będzie materiał resume z Sesji opuszczonych przez uczestników. Jeżeli nie będzie 6 osób, wówczas możesz zapisać się na Sesję Indywidualną Resume 1,5 h, gdzie omówimy materiał opuszczony przez Ciebie. Cena za tą sesję jest taka sama jak Sesja w Szkole i pieniądze na nią przechodzą z kwoty jaka była wpłacona na Sesje Szkoły.

5) Będąc Uczestnikiem Szkoły masz takie benefity:

a) 8 Sesji Szkoły

b) Możliwość nadrobienia opuszczonego materiału na Sesji Resume, grupowej bądź Indywidualnej

c) Bezpłatne Ustawienie Własne powiązane z tematem danej Sesji, lub za zgodą Prowadzącego na dowolny temat. UWAGA! W Szkole masz zagwarantowane jedno Ustawienie Własne jako Ustawienie Szkoleniowe, gdzie jestem dla Ciebie, ale jestem też dla Grupy i robiąc Twoje ustawienie jednoczesnie tłumaczę Grupie, co robie i dlaczego. (Jest to Ustawienie z komentarzem i podchodząc do ustawienia zagdzasz się na taki komentarz).

Ustawienia są w temacje danej Sesji. Poza pierwszym zagwarantowanym ustawieniem, reszta ustawień należy do mojej decyzji, chyba, że razem z Grupą zdecydujemy inaczej)

d) Zamknieta grupa na fb

e) Pod koniec Szkoły możesz umówić się na 45 minutowy Indywidualny coaching ze mną, gdzie omówimy Twoje predyspozycje jako Ustawiacza i co jeszcze jest Ci do tego potrzebne.

f) Po zakończeniu Szkoły ustalimy daty 2 grupowych superwizji online 2,5 h, gdzie będziemy omawiać problemy i przypadki Ustawiacza.

g) W trakcie trwania Szkoły masz 50% zniżki na uczestnictwo we wszystkich warsztatach zoom online (miejsce bez dodatkowego ustawienia)

h) W trakcie Szkoły mejlowy kontakt ze mną o statusie PRORYTET.

i) Wsparcie w kwestiach strukturalnych: (jak wystartować z własną praktyką psychicznie i fizycznie: strona www, regulaminy, zasady profesjonalnego ustawiania. Niebezpieczeństwa, know-how)

6) Twoje obowiązki jako Uczestnika Szkoły:

a) Szkoła jest całością i stanowi zamkniętą formułę. Opłacamy całość i jesteśmy na wszystkich zajęciach. Wyjątkiem jest ingerencja Siły Wyższej. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa i nie możesz być na zajęciach, otrzymujesz możliwość nadrobienia materiału na Sesji Resume Indywidualnej bądź Grupowej (Twoja opłata przechodzi na Tą Sesję)

Opuszczenie większej ilości sesji powoduje brak Certyfikatu oraz trzeba się też liczyć z możliwością relegowania ze Szkoły, gdyż jest to nauka, która będzie Całością i zaowocuje, tylko przy przejściu Całego Procesu.

b) Jest to Szkoła Instruktorska, tzn. Częścią Procesu stawania się Ustawiaczem jest też Umiejętność Samoregulacji Emocjonalnej. W ramach zajęć będziemy sie tego uczyć. Natomiast Twoim obowiązkiem jako Uczestnika jest taką regulację na sobie przeprowadzać i umieć sobie radzić z własnymi Procesami Psychicznymi. W bardzo trudnych Procesach otrzymasz moje wsparcie i wsparcie Grupy, jednak założeniem jest Samoregulacja.

6. ODWOŁANIE SESJI BĄDŹ ZMIANA DATY SESJI.

  1. Po zgłoszeniu się do Szkoły, opłaceniu Zadatku, Uczestnik może zrezygnować ze Szkoły i odstąpić od umowy bez utraty całości Zadatku do 96 godzin przed terminem kolejnej Sesji. Zwracana jest wówczas Całość Zadatku MINUS PROPORCJONALNIE OBLICZONA KWOTA ZA ODBYTE JUŻ SESJĘ I ZA OSTATNIĄ SESJĘ SZKOŁY, KTÓRA NIE JEST ZWRACANA W ŻADNYM WYPADKU, JAKO OPŁATA WPISOWA DO SZKOŁY (Przy opłatach całościowych jest to 1/8 Twojej wpłaty lub przy opłatach jednostkowych: opłata za jedną sesję pobrana na początku Szkoły) dla Uczestnika. Aby rezygnacja była skuteczna należy wysłać mejla o swojej rezygnacji na adres: akademia@poleducha.pl wcześniej niż 96 godzin przed Sesją. 

  2. Uczestnik może zrezygnować z 1 Sesji w wypadku zaistnienia Działania Siły Wyższej (opisane w podpunkcie 3 poniżej). Otrzymuje wtedy możliwość nadrobienia materiału na sesji resume indywidualnej lub grupowej.

3) Za Działanie Siły Wyższej uznaje się okoliczności niemożliwe do przewidzenia przez Uczestnika, a jednocześnie na tyle znaczące, aby nie zjawił się na Sesji. Są to:

a) klęska żywiołowa

b) nagły wypadek Uczestnika

c) choroba Uczestnika

Za Działanie Siły Wyższej nie uznaje się zwyczajowych błahych tłumaczeń typu: "Bateria mi padła", "utknąłem na mieście", "nagle odwiedził mnie znajomy" itp.

4) Odwołanie udziału w Sesji z powodu Działania Siły Wyższej jest rozpatrywane w trybie reklamacyjnym i Prowadzący decyduje, o dalszych procedurach. Uczestnik musi pamiętać, że rezerwując miejsce dla siebie w Szkole, tym samym zajmuje tą możliwość innej osobie, gdyż liczba miejsce jest ograniczona i ściśle określona. 

5) Bez zaistnienia Działania Siły Wyższej, gdy uczestnik nie zjawia się na Sesji przepada mu 299 zł Zadatku jaki wpłacił. I tyle musi dopłacić do sesji resume.

6) Prowadzący może odwołać bądź zmienić Datę Sesji w dowolnym momencie. W wypadku zmiany Daty Sesji przez Prowadzącego, następuje konsultacja z Uczestnikami, czy kolejna wybrana data im pasuje, chyba, że jest to Data z pakietu Dat dodatkowych, na które uczestnik się wcześniej zgodził. 

7) Jeżeli Sesja zostanie przerwana przez okoliczności po stronie Prowadzącego i nie zostanie wznowiona w ciągu 1 godziny to wówczas Prowadzący określa nową datę powtórzenia części Sesji, która się nie odbyła.

8) Ustalone daty Sesji:

1)  12 czerwca (środa) 18.00-23.00

2) 19 czerwca (środa) 18.00-23.00

3) 1 lipiec (poniedziałek) 18.00-23.00

4) 21 lipca (niedziela) 15.00-21.00


 

UWAGA! PONAD MIESIĘCZNA PRZERWA

5) 4 wrzesień (środa) 18.00-23.00

6) 14 września (sobota) 10.00-17.00

7) 25 września (środa) 18.00-23.00

8) 5 październik (sobota) 10.00-17.00 ZAKOŃCZENIE SZKOŁY


 

Dodatkowe daty, gdyby któreś spotkanie wypadło lub okazało się, że jest taka potrzeba, też proszę o zarezerwowanie:


 

dodatkowe:

a) 10 październik (czwartek) 18.00-23.00 (uwaga! Data resume, jeżeli będą osoby, które opuściły spotkanie i będą chciały się spotkać by nadrobić)

b) 19 październik (sobota) 10.00-23.00 dodatkowa data, gdyby któreś wcześniejsze spotkanie wypadło z powodu Siły Wyższej.

7. REKLAMACJE

1) Reklamacje przyjmowane są drogą mailową na adres: akademia@poleducha.pl z dopiskiem "REKLAMACJA". Odpowiedź nastąpi w ciągu 14 dni, również drogą mailową. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem.

2) Zanim napiszesz reklamację, przeczytaj jeszcze raz szczegółowo Regulamin - jeżeli reklamacja pokrywa się z jakimkolwiek wyłączeniem określonym w Regulaminie, zostanie rozpatrzona negatywnie.

8. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKA

1) Treści i wizerunek każdego Uczestnika Szkoły są chronione, w związku z tym każdy Uczestnik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do szczegółów tego, co działo się na Sesji (tzn. można mówić, że bierze się udział w takiej Szkole, mówić o osobie Ustawiacza i ogólnie o tematach poruszanych na Sesji; nie można mówić o jakichkolwiek detalach, które pozwoliłyby zidentyfikować jakiegokolwiek Uczestnika Szkoły lub jego problem.)

2) Szkoła i Sesje są chronione przepisami prawa autorskiego. Nie wolno w jakikolwiek sposób nagrywać Sesji - ani audio, ani video, nawet na potrzeby własne.

3) Platforma Zoom zabezpiecza Uczestnika i Sesje przed nieautoryzowanym dostępem czy nagrywaniem. Prowadzący nie rejestruje treści Sesji i dba, by były one prowadzone w bezpiecznej, wspierającej atmosferze. Uczestnik przyjmuje jednocześnie do wiadomości,

że żadna technologia internetowa nie jest w 100% bezpieczna, w związku z czym Uczestnik  dzieli się swoimi prywatnymi sprawami na własną odpowiedzialność.

9. BHP UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

1) Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w Szkole poruszane są drażliwe i intymne kwestie. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, jak też podtrzymywania życzliwej, nieoceniającej atmosfery w trakcie Sesji i w kontakcie z innymi Uczestnikami Szkoły.

2) Uczestnik zobowiązany jest być obecnym na Sesji od ich początku, aż do jej końca.

3) Praca na Sesji polega między innymi na reprezentowaniu potrzebnych postaci w Ustawieniu innych Uczestników. Każdy Uczestnik pracuje na rzecz innych i na tyle na ile to możliwe nie odmawia udziału w reprezentowaniu. Jednakże jeśli czuje, że dana reprezentacja wywołuje w nim niepokój, może jej odmówić lub zrezygnować z reprezentowania w trakcie.

4) Ostateczną instancją we wszelkich sporach w trakcie Szkoły jest Prowadzący. Uczestnik rozumie, że do płynnego i skutecznego odbywania się Sesji jest zobowiązany podążać za wskazówkami Prowadzącego. W skrajnych wypadkach, gdy Uczestnik jest niesubordynowany i nie chce dostosować się do wymogów Sesji może zostać poproszony o opuszczenie Sesji. W takim przypadku nie przysługuje mu zwrot Zadatku za tą Sesję. O jego dalszych losach w Szkole zadecyduje rozmowa z Prowadzącym.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Uczestnika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza oraz w celach promocyjnych i reklamowych: w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub reklamowego. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. (dokładny opis w zakładce Polityka prywatności )

bottom of page